Peşrevzâde

Since 1877

Although it means etymologically pioneering and leading, Peşrevzâde: our ancestor sport, which is called as entrance and slant in art music, and which is on the way and in direction, has given its name to the marches that were exhibited as ceremonies before wrestling. However, in this journey which we can tell with the patience of those who have put their hearts on a long way, Peşrevzâde, which serves in Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa, Malatya, Konya and its branches in Europe, aims to convey Gaziantep culture and civilization to every point in a determined and planned way. In this respect, while increasing the number of branches with each passing day, the company continues its internal wealth, innovative products, concept and R & D activities.
Peshrevzade, aiming to preserve rather than sustaining centuries of flavour and accumulation since 1877, has adopted the principle of production, labour, accretion value, human-oriented, participable and nature-compatible manufacturing.

Peşrevzâde, which was born in Gaziantep culture where the sun, fire and soil turned into abundance and extends to the present day, continues its activities with the accumulation and cultural embassies rather than a dessert-pastry producer. For four generations, baklava, pastry, künefe and sweet varieties have been carefully transported both at home and abroad with the best quality wheat of the region, Pistachio, Sanliurfa’s plain butter, and skillful hands in the most fertile soil of the earth.

Production & Capacity

We are producing with technological machinery and equipment in our Bayrampaşa facility in İstanbul with 1.100 m2 area and 25 personnel.
We have the authority to export to all parts of Europe and the world. For the time being, our company exports to Saudi Arabia, Bulgaria, Macedonia and Germany and continues to contribute to the export of the country by -18 cold transport.

Our Certificates

Our activities with 100% Halal sensitivity; It is carried out with the permission of TR-34-K-182870 registered by the Ministry of Food, Agriculture and Livestock.

In addition, we work under the following certificate regulations.

 

• ISO 9001 (Quality Management System)
• ISO 14001 (Environmental Management System)
• ISO 22000 (Food Safety Management System)
• OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety System)

 

Peşrevzâde

Since 1877

Etimilojik olarak öncü, önden giden, lider anlamlarına gelse de, Peşrevzâde: yol ve istikamet üzere olan, sanat müziğinde giriş ve taksim olarak anılan, ata sporumuz güreş öncesinde seramoni olarak sergilenen yürüyüşlere de adını vermiştir. Ancak uzun bir yola gönül koymuş olanların sabrıyla anlatabileceğimiz bu yolculukta, Gaziantep başta olmak üzere, İstanbul, Şanlıurfa, Malatya, Konya ve Avrupa’daki şubelerinde hizmet veren Peşrevzâde, kararlı ve planlı bir dairede Gaziantep kültür ve medeniyetini her noktaya ulaştırma hedefindedir. Bu itibarla şube sayılarını her geçen gün arttırırken, iç zenginlik, inovatif ürünler, konsept ve arge çalışmalarını da sürdürmektedir.
1877’den bu yana asırlık lezzet ve birikimi sürdürmekten çok, korumayı amaçlayan Peşrevzâde, emeğe, üretime, katma değere, insan odaklı, paylaşımcı ve doğaya uyumlu üretimi ilke edinmiştir.

 

Güneşin, ateşin ve toprağın berekete dönüştüğü kadim şehir Gaziantep kültüründe doğup günümüze değin uzanan Peşrevzâde, bir tatlı – börek üreticisinden çok birikim ve kültür elçiliği ile çalışmalarını sürdürmektedir. Yer yüzünün en verimli topraklarında, yörenin en kaliteli buğdayı, Antep fıstığı, Şanlıurfa’nın sadeyağı, maharetli ellerin ustalığı ile dört kuşaktır baklava, börek, künefe ve tatlı çeşitlerini hem yurt içi, hem yurt dışına özenle ulaştırmaktadır.

Üretim & Kapasite

İstanbul, Bayrampaşa tesisimizde teknolojik makine ve teçhizatlarla üretim yaptığımız 1.100 m2 alanda, 25 personelimiz ile üretim gerçekleştirmekteyiz.
Avrupa ve Dünya’nın her noktasına ihracat yetkisine sahibiz. Şimdilik Suudi Arabistan,
Bulgaristan, Makedonya ve Almanya’ya ihracat gerçekleştiren firmamız, -18 soğuk taşımacılıkla
ülke ihracatına katkı sağlamaya devam ediyor.

Sertifikalarımız

%100 Helal hassasiyeti ile sürdürdüğümüz çalışmalarımız;
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın TR-34-K-182870 kayıtlı izni ile yapılmakta olup,
• ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi)
• ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi)
• ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi)
• OHSAS 18001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi)
sertifika yönetmeliği kapsamında çalışmaktayız.